bSMART

Измерване удовлетвореността от обучението

Измерване удовлетвореността от обучението

Click http://bsmart.eacademy.bg/phd0/ link to open URL.