bSMART

Модул 1: Принципи на емпиричното изследване

Модул 2: Въведение в SAS и SPSS

Семинар на тема „Методика на научното изследване” с гост лектор проф. Мартин Шпан.

Модул 3: SAS и SPSS за начинаещи: подготовка, визуализация и анализ на данни

Модул 4: SAS и SPSS за напреднали: многомерен анализ и интерпретация на данни

Модул 5: Извличане на знаниe от бази данни със SAS и SPSS (Data Mining)

Модул 6: Мултимедийни приложения за презентиране на резултатите от емпирични изследвания

Изпити

Двудневна научна сесия "Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и бизнеса

Дипломиране

Последно модифициран: сряда, 9 февруари 2011, 04:59 сл.об.