bSMART

Управленски екип

доц. д-р Тодор Кръстевич
Ръководител на проекта

тел.:0631/66378
email: krst@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Маруся Смокова
Координатор

тел.:0631/66376
email: marusia@uni-svishtov.bg

elka

Елка Кондакова
ЕТ "Инфоград" - партньор

Организатор "Системна поддръжка и технологии"

Донка Петрова
Счетоводител

тел.:0631/66219
email: donka@uni-svishtov.bg

Ивелина Станева
Технически сътрудник

тел.:0631/66376
email: jiovelina@uni-svishtov.bg

Последно модифициран: неделя, 6 юни 2010, 04:45 сл.об.