bSMART

За контакт

За контакти и информация: Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, доц. д-р Тодор Кръстевич – Ръководител проект; тел: 063160756; 66376.

Адрес: България, 5250 Свищов
ул. „Ем. Чакъров” 2, п.к. 145
Тел: 00359 631 60662; 631 60756
Факс: 00359 631 60756
e-mail: cce@uni-svishtov.bg
web: http://www.uni-svishtov.bg; http://eacademy.bg

Последно модифициран: неделя, 6 юни 2010, 04:45 сл.об.